طراحی زیبا برای بسته بندی

طراحی زیبا برای بسته بندی

طراحي هاي هوشمندانه وزيبا
سال 1035 بود که يک مسافر ايراني هنگامي که در بازار قاهري راه مي رفتمتوجه شد که سبزيجات ادويه جات-ترشي و ابزار آلات براي مشتريان دورن کاغذ پيچيده ميشود.اين اولین ثبت بسته بندي در جهان است.از آن پسبسته بندی تبديل به يک صنعت بزرگ شد که در خدمت اهداف بسيارياز جامعه مدرن قرار گرفت و ارائه يک طرح مناسب براي محصولات به يکي از عناصر ضروري براي فروش مبدل گشت.

طرح بايد به گونه اي باشد که باعث شود فرد يک قدم به عقب بازگردد تا دوباره آن طرح را مشاهده کند.
اما چه نوع طرحي مصرف کننده را تحت تاثير قرار ميدهد؟ در اينجا نمونه هاي منحصر به فرد از طراحي محصولاتپاسخ متقاعد کننده اي براي اين سوال ارائه خواهد ک
رد.

پکيج ضد استعمال سيگار

يک پکيچ با طراحي تاثير گذار که به مصرف کننده گان سيگار نشان ميدهد سيگار نه تنها باعث صدمه رساندن به آنها ميشود بکله باعث جلو انداختن زمان مرگ نيز ميشود.

قاشق کره
هرگاه خواستيد مقداري کره برداريد با اين طراحي ديگر نياز نداريد وقت خود را صرفپيدا کردن قاشق يا چاقو کنيد. اين طراحي مشکل شما را برطرف کرده است.
آدامس
شکي نيست که همه به خاطر طراحي زيباي اين آدامس آن را ميخرند.
من باطري نيستم
يک نيروي قاب ش
ارژ براي ميز ناهار خوري
چاي آويز
هيچ بسته بندي چايي به اين جذابي وجود ندارد.
دستمال کاغذي
طراحي زيبا و جذاب مقوايي براي جعبه هاي دستمال کاغذي
مداد رنگي

يک طراحی زیبا برای جعبه مداد رنگی.

فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟